Zamów biuletyn


Logowanie


Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Branżowy Punkt Kontaktowy MWPPZ

Decyzją z dnia 28 maja 2007 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Wydobywczego Miedzi i Węgla Brunatnego Polski Południowo-Zachodniej ( BPK-MWPPZ ) w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.

Punkt ten jest elementem sieci utworzonej i koordynowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy przy IPPT PAN w Warszawie, składającej się z regionalnych, branżowych i lokalnych punktów kontaktowych. Branżowy Punkt Kontaktowy przy KGHM Cuprum obejmuje swoim zakresem  wszelkie działania organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie zespołów, osób, firm i jednostek badawczych w aktywnym i skutecznym uczestnictwie w programach badawczych UE. BPK przy KGHM Cuprum  podejmie współpracę w ramach innych programów z instytucjami zainteresowanymi rozwojem gospodarki surowcowej na Dolnym Śląsku.

Copyright 2021 Branżowy Punkt Kontaktowy MWPPZ przy KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR we Wrocławiu.